Informatie Informatie Informatie Informatie
  Welkom   |   Nieuws   |   Afdelingen   |   Agenda   |   Lestijden   |   Informatie   |   Bestuur   |   Contact

Informatie

Lidmaatschap S.V.A.

Het lidmaatschap van S.V.A. wordt aangegaan voor tenminste een kwartaal, in principe voor een kalenderjaar of vanaf datum aanmelding tot het einde van het jaar. Zonder schriftelijke opzegging wordt het lidmaatschap automatisch verlengd. Inschrijven kan d.m.v. een inschrijfformulier dat verkrijgbaar is bij de leiding. Bij elke afdeling kan iedereen gratis en vrijblijvend twee keer meedoen.

De contributie wordt betaald via automatische incasso, waarvoor het inschrijfformulier ondertekend wordt. De contributie wordt vooruit betaald en per kwartaal automatisch van uw bank- of girorekening afgeschreven. Na schriftelijke opzegging wordt de machtiging automatisch door ons ingetrokken.

Opzeggen kan per halfjaar en dient schriftelijk te gebeuren aan het adres van de penningmeester of secretaris of per mail, uiterlijk 4 weken voor het einde van het tweede of vierde kwartaal.

Lidmaatschapkosten

Met ingang van 1 januari 2018 zijn de lidmaatschapkosten als volgt:
Voor alle afdelingen:
tot en met 15 jaar € 36,00 per kwartaal
16 jaar en ouder € 45,00 per kwartaal

Inschrijfgeld: eenmalig € 7,50

Indien u bij S.V.A. twee sporten beoefent, krijgt u van ons 25% korting. Wanneer een vierde persoon uit een gezin lid wordt van S.V.A. mag het gezinslid met de laagste contributie gratis sporten bij S.V.A.

Voor verdere informatie kunt u E-mailen naar: sport@svamerongen.nl

Of schrijven naar:


Sportvereniging Amerongen
per adres : Cor Reede

                  Imkerlaan 6

                  3958ED Amerongen

Hoofdmenu
Foto's
Verslagen
Formulieren
LAATSTE NIEUWS
Algemene ledenvergadering 20 maart 2018
(14-3-2018)
...
lees meer >>
Uitslag club kampioenschappen turnen 2018
(18-2-2018)
...
lees meer >>